سالم ویروس اندازی اطلاعات شناسایی اطلاعات

سالم: ویروس اندازی اطلاعات شناسایی اطلاعات آنتی ویروس شبکه اجتماعی فضای مجازی

گت بلاگز اخبار پزشکی امکان تشخیص زودهنگام افسردگی و شیزوفرنی با آزمایش خون

غالبا تمایز بین افسردگی و شیزوفرنی به خصوص در مراحل اولیه جهت پزشکان سخت است ولی حالا محققان اعلام کرده اند که امکان تفکیک این دو با آزمایش خون در آینده نزدیک و

امکان تشخیص زودهنگام افسردگی و شیزوفرنی با آزمایش خون

امکان تشخیص زودهنگام افسردگی و شیزوفرنی با آزمایش خون

عبارات مهم : آزمایش

غالبا تمایز بین افسردگی و شیزوفرنی به خصوص در مراحل اولیه جهت پزشکان سخت است ولی حالا محققان اعلام کرده اند که امکان تفکیک این دو با آزمایش خون در آینده نزدیک وجود دارد.

به گزارش مهر، دکتر هاندان گوندوز-بروس، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه یل آمریکا، در این باره می گوید: «در این آزمایش بالینی ما می توانیم در مراحل اولیه و با درستی بسیار اوج این دو بیماری را تشخیص داده و در نتیجه درمان دارویی مناسب تری را جهت افراد گزینش کنیم.»

امکان تشخیص زودهنگام افسردگی و شیزوفرنی با آزمایش خون

به گفته محققان تشخیص افسردگی وشیزوفرنی بخصوص در مراحل اولیه که در دوره نوجوانی شروع می شود می تواند بسیار سخت باشد. ممکن است علائم مشخص نبوده و تمامی علائم بیماری در بیمار آشکار نباشد.

محققان معتقدند آزمون تشخیصی اولیه می تواند به تشخیص نمونه های پیچیده بیماری یاری کند و کارها درمانی ابتدایی جهت بیماران ثمربخش تر باشد.

غالبا تمایز بین افسردگی و شیزوفرنی به خصوص در مراحل اولیه جهت پزشکان سخت است ولی حالا محققان اعلام کرده اند که امکان تفکیک این دو با آزمایش خون در آینده نزدیک و

تیم تحقیق در مطالعه حیوانی خود دریافت آزادشدن هورمون موسوم به AVP (آرژنین وازوپرسین) مبتنی بر فرایند سلولی موسوم به سیگنال دهی گیرنده NMDA است.

گیرنده NMDA یک گیرنده سلول مغز جهت نمک اسید گلوتامیک هست. این نمک یک ماده شیمیایی است که خبر های را بین سلول های مغز انتقال می دهد و ممکن است در افسردگی نقش داشته باشد.

به نظر می رسد سیگنال دهی گیرنده NMDA در افراد مبتلا به افسردگی زیاد کردن می یابد ولی در افراد مبتلا به شیزوفرنی این گیرنده کم کردن می یابد.

امکان تشخیص زودهنگام افسردگی و شیزوفرنی با آزمایش خون

در این مطالعه، تیم تحقیق به افراد شرکت کننده محلول نمک با غلظت اوج دادند. این محلول به منظور آزادسازی AVP طراحی شده است بود. بعد از آن محققان خون هر بیمار را از لحاظ AVP آزمایش کردند.

محققان دریافتند AVP در بین افراد مبتلا به افسردگی متفاوت از افراد مبتلا به شیزوفرنی بود. بیماران افسرده دارای میزان بالاتر این هورمون بودند در حالیکه افراد مبتلا به شیزوفرنی با کم کردن تولید این هورمون مواجه بودند.

غالبا تمایز بین افسردگی و شیزوفرنی به خصوص در مراحل اولیه جهت پزشکان سخت است ولی حالا محققان اعلام کرده اند که امکان تفکیک این دو با آزمایش خون در آینده نزدیک و

واژه های کلیدی: آزمایش | محققان | بیماری | افسردگی | آزمایش خون | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs