سالم ویروس اندازی اطلاعات شناسایی اطلاعات

سالم: ویروس اندازی اطلاعات شناسایی اطلاعات آنتی ویروس شبکه اجتماعی فضای مجازی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بیشتر وانت‌های داخلی بی‌کیفیت‌اند!

براساس بروزترین ارزیابی صورت گرفته زیاد وانت‌های داخلی همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. 

بیشتر وانت‌های داخلی بی‌کیفیت‌اند!

بیشتر وانت های داخلی بی کیفیت اند!

عبارات مهم : ستاره

براساس بروزترین ارزیابی صورت گرفته زیاد وانت های داخلی همچنان در پایین ترین سطح کیفی تولید می شوند.

به گزارش ایسنا، اخیرا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد کشور عزیزمان ایران گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در اردیبهشت ماه امسال را منتشر کرد.

بیشتر وانت‌های داخلی بی‌کیفیت‌اند!

بررسی این گزارش نشان می دهد که همچون ماه های پیش از آن زیاد وانت های در حال تولید در خودروسازان داخلی تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده و در پایین ترین سطح کیفی قرار دارند.

این وانتها مشمول بر وانت نیسان دوگانه سوز، وانت آریسان، وانت نیسان تک سوز، وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دوکابین، وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و وانت سایپا ۱۵۱ هستند.

براساس بروزترین ارزیابی صورت گرفته زیاد وانت‌های داخلی همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند. 

البته دو وانت تولیدی در اردیبهشت ماه مشمول بر وانت تندر و وانت پیکاپ فوتون نیز توانسته اند به ترتیب سه و دو ستاره کیفی را کسب کنند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کیفی دریافت می کنند. یک ستاره پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می دهد.

واژه های کلیدی: ستاره | اردیبهشت | خودروهای داخلی | خودروسازان داخلی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs